Call us

Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

2. In geval van niet-deelname kan de deelnemer geen aanspraak maken op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

3. Indien het event niet kan doorgaan, kunnen de deelnemers zich gratis inschrijven voor de volgende editie. Ze kunnen geen aanspraak maken op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

4. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn.

5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.

6. Alle informatie is bestemd voor de organisatie. De wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens. Deze gegevens inclusief foto's etc. mogen voor promotionele doeleinden van Industrial Night Run gebruikt worden zonder dat de deelnemers hiervoor een vergoeding vragen.